Poemas Pendurados dun cabelo

Ricardo Carvalho Calero

UN CABELO DE ANJO

Un cabelo de anjo

pendurado do ceo,

se non é a espada de Damócles,

é adival para o espíritu,

xímio equilibrista,

que, nel agarrado,

pode arrandear sobre a terra

e crer que é a araña dun fio

tirado do seu propio miolo,

cordón umbilical que o vencella

ao seu niño que está no azul.

Mais no sabemos

qué é o norte, qué é o sul,

o cenit e o nadir,

a vida e a morte,

a terra e o ceo,

cál é o metro que leva ao paraíso

e qué aeronave nos conduz ao inferno.


UN PELO DE ÁNGEL (hilo de la vida)

Un cabello de un ángel

colgando del cielo,

si no la espada de Damocles,

es amarra para el espíritu,

mono equilibrista,

que, en el agarrado,

puede pendular sobre la tierra

y creer que es la araña de un hilo

lanzado de su propia mente,

cordón umbilical que lo une

a su nido que está en el azul.

Pero no sabemos

que es el norte, que es el sur,

el arriba y el abajo,

la vida y la muerte,

la tierra y el cielo,

¿Cuál es el metro que conduce al paraíso?

y ¿qué avión nos llevará al infierno?

Cartaces Conmemorativos

DENDE O CONFINAMENTO…

Alejandro Barreiro
Mariano Torres
Egoitz Zabaleta
José Rodríguez
Daniel Bouzas
Nicolás Correa
Catuxa Cutrín
Luís González
Sofía López
Juan Pérez
Andrei Irimia
Pedro Gómez
Martina Carpinteiro
María Fernández
Helena Franco
Rita Martínez
Candela Mourelle
Manuel Gómez
Andrés Asorey
Paulo Álvarez
Yago Ramos
Sara González
Uxía Pereiro
Fernando Domínguez
Daniel Martínez
Jorge Sánchez
Rodrigo Martínez
Bruno Piñeiro
Marina Taín
Laura Enríquez
Manuela Suárez
Horacio Vázquez
Noa Martínez

do alumnado de 3º da ESO.